Strona główna SXO 10 heurystyk użyteczności Nielsena i Molicha

10 heurystyk użyteczności Nielsena i Molicha

Autor InClick

W dzisiejszym artykule pragniemy przybliżyć Wam jedno z najważniejszych zagadnień w dziedzinie projektowania interfejsów użytkownika – 10 heurystyk użyteczności opracowanych przez Jakoba Nielsena i Rolf’a Molicha. Te zasady, które pomogły kształtować interaktywne doświadczenia na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, stanowią fundament do oceny użyteczności stron internetowych, aplikacji czy urządzeń. Lista ta została po raz pierwszy opublikowana w 1990 roku, jednak do dziś pozostaje aktualna i niezwykle przydatna dla projektantów UX/UI.

Warto również wspomnieć o książce Jakoba Nielsena zatytułowanej „Designing Web Usability: The Practice of Simplicity”, która ukazała się na rynku w 1999 roku. W swojej publikacji Nielsen z niesamowitą precyzją opisuje podstawy użyteczności stron internetowych oraz w jaki sposób projektować interfejsy, które są przyjazne dla użytkowników. Książka zdobyła uznanie wśród specjalistów z branży, a jej wpływ na rozwój projektowania interfejsów użytkownika jest niezaprzeczalny.

Czym jest analiza heurystyczna?

Analiza heurystyczna to technika oceny użyteczności interfejsów, która polega na systematycznym sprawdzaniu, czy dany produkt spełnia określone zasady i wytyczne heurystyczne. Celem tego procesu jest identyfikacja potencjalnych problemów związanych z użytecznością, które mogą wpłynąć na doświadczenia użytkowników. Zastosowanie analizy heurystycznej pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie błędów oraz ich późniejsze poprawienie.

W analizie heurystycznej eksperci oceniają interfejsy, bazując na wcześniej określonych kryteriach, takich jak 10 heurystyk użyteczności Nielsena i Molicha. Zasady te obejmują takie aspekty jak widoczność statusu systemu, kontrola i swoboda użytkownika czy elastyczność i efektywność użytkowania.

Mimo że analiza heurystyczna jest subiektywna i oparta na doświadczeniu ekspertów, pozwala na uzyskanie cennego, kierunkowego wsparcia w procesie projektowania. Warto pamiętać, że nie zastępuje ona kompleksowych testów użyteczności z udziałem użytkowników, ale stanowi doskonałe uzupełnienie w procesie projektowania i ewaluacji interfejsów.

Jedną z głównych zalet analizy heurystycznej jest jej niski koszt i szybkość implementacji. Ponadto, może być przeprowadzona na różnych etapach projektowania – od wstępnych koncepcji po gotowe prototypy, co pozwala na bieżącą optymalizację interfejsu i poprawę użyteczności.

1: Widoczność statusu systemu

Widoczność statusu systemu oznacza, że użytkownik powinien być na bieżąco informowany o tym, co się dzieje w systemie za pomocą odpowiedniego sprzężenia zwrotnego. W praktyce oznacza to, że powinniśmy informować użytkowników o czasie oczekiwania, postępie operacji czy zmianach stanu elementów.

Przykłady:

 1. Pokazywanie paska postępu podczas ładowania strony lub przesyłania pliku.
 2. Wyświetlanie informacji o bieżącym stanie logowania, na przykład „zalogowany jako Jan Kowalski”.
 3. Animacja przycisku „Dodaj do koszyka” po dodaniu produktu, sygnalizująca powodzenie akcji.
 4. Wiadomość o błędzie podczas wprowadzania niepoprawnych danych w formularzu.
 5. Powiadomienia o nowych wiadomościach lub aktualizacjach w aplikacji.

W kontekście użyteczności zapewnia to poczucie kontroli oraz pozwala na łatwiejsze poruszanie się po interfejsie. W kontekście SEO, choć heurystyki Nielsena-Molicha nie są bezpośrednio związane z SEO, to jednak warto zauważyć, że szybka informacja zwrotna może zwiększyć zadowolenie użytkownika i utrzymanie go na stronie, co może wpłynąć na statystyki angażowania i w efekcie poprawić pozycjonowanie strony.

2: Zgodność z rzeczywistością

Zgodność z rzeczywistością polega na wykorzystaniu naturalnych konwencji językowych i wizualnych, które są zrozumiałe dla użytkowników. Chodzi o to, aby interfejs komunikował się z użytkownikiem w sposób zgodny z jego oczekiwaniami i doświadczeniem.

Przykłady:

 1. Stosowanie powszechnie zrozumiałych ikon, takich jak kosz na śmieci dla usuwania elementów czy lupę dla funkcji wyszukiwania.
 2. Korzystanie z konwencji dotyczących nawigacji, takich jak umieszczanie menu głównego na górze strony.
 3. Użycie terminologii zrozumiałej dla użytkowników, unikanie języka technicznego.
 4. Wykorzystanie czytelnych czcionek, które są łatwe do odczytania.
 5. Podążanie za zasadami użyteczności na urządzeniach mobilnych, takimi jak zachowanie minimalnej wielkości elementów interaktywnych.

W kontekście użyteczności zgodność z rzeczywistością pozwala na szybsze i łatwiejsze zrozumienie interfejsu oraz ogranicza frustrację użytkowników. W kontekście SEO, tworzenie stron zgodnych z oczekiwaniami użytkowników może przyczynić się do dłuższego czasu spędzanego na stronie i niższej liczby odrzuceń, co może wpłynąć korzystnie na pozycjonowanie.

3: Kontrola i swoboda użytkownika

Kontrola i swoboda użytkownika polegają na zapewnieniu możliwości łatwego cofania się do poprzednich etapów interakcji lub anulowania działań. Użytkownicy powinni mieć poczucie kontroli nad interfejsem i możliwość wyboru ścieżki, którą chcą podążać.

Przykłady:

 1. Dostęp do przycisku „Cofnij” w przeglądarce, który pozwala na szybki powrót do poprzedniej strony.
 2. Możliwość anulowania wysyłki formularza przed jego wysłaniem.
 3. Opcja „Cofnij” w edytorach tekstu, umożliwiająca przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu.
 4. Przycisk „Usuń” w koszyku sklepu internetowego, który pozwala usunąć produkt z zamówienia.
 5. Możliwość zmiany kolejności elementów na liście za pomocą przeciągania.

W kontekście użyteczności, kontrola i swoboda użytkownika zwiększają zadowolenie z interakcji, ograniczają frustrację i przeciwdziałają popełnianiu błędów. W kontekście SEO, intuicyjny interfejs z odpowiednimi opcjami cofania się może zwiększyć zaangażowanie użytkowników i pozytywnie wpłynąć na wskaźniki użyteczności, co przekłada się na lepsze pozycjonowanie.

4: Spójność i standardy

Spójność i standardy oznaczają stosowanie konsekwentnych wzorców i elementów w całym interfejsie. Użytkownicy powinni napotykać te same elementy oraz struktury na różnych stronach i sekcjach, co pozwala na łatwiejsze przyswojenie i zrozumienie interfejsu.

Przykłady:

 1. Utrzymanie jednakowego wyglądu przycisków na całej stronie internetowej.
 2. Zastosowanie tej samej struktury nawigacji na wszystkich podstronach.
 3. Używanie spójnych ikon i kolorów w całym interfejsie.
 4. Stosowanie konsekwentnej terminologii i języka.
 5. Zachowanie spójności między wersją mobilną a desktopową strony.

W kontekście użyteczności, spójność i standardy ułatwiają nawigację, zwiększają zrozumienie interfejsu i poprawiają ogólne doświadczenie użytkownika. W kontekście SEO, spójność strony może wpłynąć na satysfakccję użytkowników, co przekłada się na lepsze wskaźniki angażowania i potencjalnie wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

5: Zapobieganie błędom

Zapobieganie błędom polega na projektowaniu interfejsów w taki sposób, aby minimalizować ryzyko popełnienia błędów przez użytkowników. Obejmuje to między innymi wskazówki, walidację danych oraz czytelne komunikaty o błędach.

Przykłady:

 1. Walidacja danych wprowadzanych w formularzu przed wysłaniem, na przykład sprawdzenie poprawności adresu e-mail.
 2. Wyświetlanie komunikatów o błędach w czytelny sposób, z jasno opisanymi instrukcjami dotyczącymi naprawy problemu.
 3. Ostrzeżenie przed wykonaniem nieodwracalnej akcji, np. „Czy na pewno chcesz usunąć konto?”.
 4. Automatyczne zapisywanie pracy w tle, aby uniknąć przypadkowej utraty danych.
 5. Użycie domyślnych wartości, które minimalizują ryzyko popełnienia błędów przez użytkowników.

W kontekście użyteczności, zapobieganie błędom zwiększa satysfakcję użytkowników, poprawia wydajność i ułatwia interakcje z interfejsem. W kontekście SEO, eliminowanie błędów i frustracji użytkowników może przyczynić się do wyższego zaangażowania i lepszych wskaźników użyteczności, co może wpłynąć na pozycjonowanie strony.

6: Rozpoznawanie, a nie przypominanie

Heurystyka ta polega na minimalizowaniu obciążenia pamięci użytkowników poprzez dostarczanie informacji w sposób łatwo dostępny i zrozumiały. Użytkownicy nie powinni być zmuszani do zapamiętywania informacji z jednej części interfejsu, aby wykonać działania w innej.

Przykłady:

 1. Wyświetlanie podpowiedzi dotyczących wymagań dotyczących haseł podczas tworzenia nowego konta.
 2. Pokazywanie miniatury produktu w koszyku sklepu internetowego, aby użytkownik nie musiał wracać na stronę produktu.
 3. Zapisywanie ostatnio wyszukiwanych fraz w wyszukiwarce, aby użytkownik mógł do nich łatwo wrócić.
 4. Wyświetlanie bieżącej lokalizacji użytkownika na mapie.
 5. Automatyczne wypełnianie danych adresowych podczas składania zamówienia.

W kontekście użyteczności, rozpoznawanie zamiast przypominania ułatwia korzystanie z interfejsu, zmniejsza frustrację użytkowników i pozwala na szybsze wykonywanie zadań. W kontekście SEO, lepsze doświadczenie użytkownika wynikające z łatwo dostępnych informacji może przyczynić się do dłuższego czasu spędzanego na stronie i wyższego zaangażowania, co może wpłynąć na pozycjonowanie.

7: Elastyczność i efektywność użytkowania

Elastyczność i efektywność użytkowania oznaczają dostosowanie interfejsu do potrzeb różnych grup użytkowników. Interfejs powinien oferować elastyczne metody obsługi dla osób o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, umożliwiając im szybkie i wydajne korzystanie z systemu.

Przykłady:

 1. Udostępnianie skrótów klawiszowych dla zaawansowanych użytkowników.
 2. Wprowadzenie trybu „pomocnika” dla mniej doświadczonych użytkowników, który oferuje dodatkowe wskazówki i pomoc.
 3. Personalizacja interfejsu, na przykład dostosowanie kolorystyki lub wielkości tekstu.
 4. Możliwość zmiany widoku na stronie, np. siatka, lista lub kolumny.
 5. Dostęp do zaawansowanych opcji wyszukiwania dla bardziej wymagających użytkowników.

W kontekście użyteczności, elastyczność i efektywność użytkowania pozwalają na dostosowanie interfejsu do potrzeb różnych użytkowników, zwiększając ich zadowolenie i skuteczność w wykonywaniu zadań. W kontekście SEO, oferowanie różnych opcji korzystania z interfejsu może prowadzić do lepszych wskaźników użyteczności, co może wpłynąć na pozycjonowanie strony.

Heurystyka 8: Estetyka i design minimalistyczny

Estetyka i design minimalistyczny polegają na unikaniu niepotrzebnego przeładowania interfejsu, prezentowaniu tylko istotnych informacji i elementów oraz utrzymaniu czytelnego i estetycznego wyglądu.

Przykłady:

 1. Utrzymanie białej przestrzeni na stronie, aby ułatwić odbiór treści.
 2. Wykorzystanie czytelnych i estetycznych czcionek.
 3. Unikanie nadmiaru animacji, które mogą rozpraszać użytkowników.
 4. Stosowanie harmonijnej kolorystyki, która nie męczy wzroku.
 5. Grupowanie powiązanych treści i elementów w celu zwiększenia czytelności.

Heurystyka Nielsena dotycząca estetyki i minimalistycznego designu może wpłynąć na pozycjonowanie strony WWW w kilku kluczowych aspektach. W tym punkcie ważna jest architektura informacji, rozmieszczenie elementów oraz szybkość ładowania strony, które wpływają na Core Web Vitals oraz Page Experience – kluczowe czynniki uwzględniane przez wyszukiwarki, takie jak Google, podczas oceny stron.

Minimalistyczny design sprzyja łatwości nawigacji, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika. Strona o przemyślanej architekturze informacji i czytelnym rozmieszczeniu elementów pozwala użytkownikom szybciej odnaleźć poszukiwane informacje, co może prowadzić do wyższego zaangażowania i dłuższego czasu spędzanego na stronie.

Przykładem strony, która korzysta z minimalistycznego designu, może być witryna sprzedająca produkty, gdzie kategorie są wyraźnie zorganizowane, a lista produktów prezentowana jest w czytelny sposób, bez zbędnych animacji czy przeładowanej grafiki. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo znaleźć interesujące ich przedmioty i szybciej dokonać zakupu, co przekłada się na lepsze wskaźniki konwersji.

Co więcej, minimalistyczny design często wiąże się z redukcją liczby niepotrzebnych elementów, takich jak obrazy czy skrypty, co wpływa na szybkość ładowania strony. Wysoka prędkość ładowania jest jednym z istotnych czynników Core Web Vitals i Page Experience, które wpływają na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

9: Pomoc użytkownikowi w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i naprawianiu błędów

Ta heurystyka polega na dostarczaniu jasnych i zrozumiałych komunikatów o błędach, które pomagają użytkownikom zidentyfikować problem, zrozumieć jego przyczynę i podjąć odpowiednie kroki w celu jego rozwiązania.

Przykłady:

 1. Wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas logowania z informacją, że hasło jest nieprawidłowe.
 2. Informowanie użytkownika o przekroczeniu limitu znaków w polu formularza.
 3. Dostarczanie instrukcji, jak przywrócić dostęp do konta w przypadku zgubienia hasła.
 4. Wyraźne wskazanie niepoprawnie wypełnionych pól formularza.
 5. Podawanie kodów błędów oraz sugerowanych rozwiązań w przypadku awarii systemu.

Heurystyka dotycząca pomocy użytkownikowi w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i naprawianiu błędów może mieć znaczący wpływ na pozycjonowanie strony internetowej. W kontekście SEO, dobrze opracowane komunikaty o błędach oraz pomocne materiały wspierające użytkowników mogą prowadzić do lepszych wskaźników użyteczności, takich jak niższy współczynnik odrzuceń, wyższy czas spędzony na stronie czy większe zaangażowanie użytkowników.

W praktyce, zastosowanie Schema typu FAQ czy Schema Video może przyczynić się do wyróżnienia strony w wynikach wyszukiwania, poprzez bogatsze fragmenty (rich snippets) z dodatkowymi informacjami, takimi jak odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy osadzone wideo. W efekcie, strona internetowa może przyciągnąć większą liczbę użytkowników i zdobyć wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Prowadzenie kanału YouTube z pomocą, poradami czy instrukcjami jest kolejnym przykładem, który może wpłynąć na SEO strony. Dzięki tworzeniu wartościowych materiałów wideo i ich udostępnianiu na stronie oraz kanałach social media, można zbudować większe zaangażowanie użytkowników, zwiększyć liczbę odwiedzin strony i poprawić jej pozycjonowanie. Ponadto, dobrze przygotowane materiały wideo mogą wpłynąć na strategię Search Experience Optimization (SXO) – holistycznego podejścia, które łączy SEO z optymalizacją doświadczenia użytkowników.

10: Pomoc i dokumentacja

Ostatnia heurystyka odnosi się do dostarczania pomocnych materiałów, takich jak instrukcje, FAQ, poradniki czy filmy, które ułatwiają korzystanie z systemu i pomagają użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.

Przykłady:

 1. Dostęp do sekcji FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
 2. Udostępnianie instrukcji obsługi produktów w formie tekstowej lub wideo.
 3. Wbudowany system pomocy, który dostarcza wskazówek dotyczących korzystania z interfejsu.
 4. Dostęp do forum społecznościowego, na którym użytkownicy mogą zadawać pytania i otrzymywać pomoc od innych.
 5. Obsługa klienta za pośrednictwem czatu na żywo, e-maila lub telefonu.

Heurystyka Nielsena dotycząca pomocy i dokumentacji może wpłynąć na pozycjonowanie strony WWW w kilka istotnych sposobów. W kontekście SEO, dostarczenie odpowiedniej pomocy i dokumentacji na stronie może przyciągnąć większą liczbę użytkowników, zwiększyć zaangażowanie i czas spędzany na stronie, co jest pozytywnie oceniane przez wyszukiwarki internetowe.

Przykładem tego, jak heurystyka pomocy i dokumentacji wpływa na SEO, jest tworzenie wartościowej treści informacyjnej, takiej jak artykuły, instrukcje obsługi, poradniki czy filmy instruktażowe. Dobrej jakości treści są doceniane przez wyszukiwarki, takie jak Google, i mogą przyczynić się do wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.

Warto zastosować również techniki SXO (Search Experience Optimization), które mają na celu optymalizację doświadczenia użytkowników w wynikach wyszukiwania. Jednym z takich podejść jest wykorzystanie znaczników Schema typu FAQ. Schema FAQ to struktura danych, która pozwala wyszukiwarce zrozumieć i wyświetlić często zadawane pytania bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Stosowanie takiej struktury może sprawić, że strona będzie się wyróżniać w wynikach wyszukiwania, co może zwiększyć klikalność i przyciągnąć więcej użytkowników na stronę.

W praktyce, witryna mogłaby na przykład udostępniać sekcję FAQ dotyczącą konkretnego produktu lub usługi, a następnie zastosować znaczniki Schema FAQ, aby odpowiedzi były łatwo dostępne dla użytkowników bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu strona zyskuje większą widoczność, co może prowadzić do lepszych wyników SEO.

Podsumowanie

Współczesny rynek internetowy stawia przed projektantami i właścicielami stron WWW wiele wyzwań, zarówno pod kątem użyteczności, jak i pozycjonowania. W oparciu o strategię AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) oraz stosowanie heurystyk Nielsena-Molicha, można osiągnąć znaczące korzyści w obu tych obszarach.

W pierwszej fazie AIDA, czyli zwróceniu uwagi użytkowników, zastosowanie heurystyk Nielsena-Molicha, takich jak czytelność, elastyczność i estetyka, pozwala na przyciągnięcie uwagi odwiedzających oraz zwiększenie ich zainteresowania oferowaną treścią.

W drugim etapie – budowaniu zainteresowania – odpowiednie rozmieszczenie elementów, architektura informacji oraz dostępność pomocy i dokumentacji ułatwiają użytkownikom przyswojenie informacji i zrozumienie oferty. W efekcie, zwiększa się ich zaangażowanie i dłuższy czas spędzany na stronie.

Następnie, w fazie wzbudzania pragnienia, minimalistyczny design, dostosowanie interfejsu do potrzeb różnych grup użytkowników oraz łatwość diagnozowania i naprawiania błędów przyczyniają się do pozytywnego odbioru treści i budowania zaufania do marki. W rezultacie, użytkownicy przechodzą do etapu pragnienia, w którym są gotowi na podjęcie działań.

W końcowej fazie AIDA, czyli działaniu, zapewnienie spójności interfejsu, informacji zwrotnej oraz łatwości w realizacji celów – takich jak zakup, rejestracja czy kontakt – sprzyja zwiększeniu konwersji i osiągnięciu celów biznesowych.

Podsumowując, stosowanie heurystyk Nielsena-Molicha w kontekście strategii AIDA pozwala na efektywne zarządzanie uwagą, zainteresowaniem, pragnieniem i działaniem użytkowników, co przekłada się na lepszą użyteczność, wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania oraz osiągnięcie celów biznesowych. Dlatego warto wdrożyć te zasady w praktyce, aby zbudować atrakcyjną i efektywną stronę WWW, która sprosta wymaganiom współczesnych użytkowników internetu.

Skomentuj

Inne ciekawe tematy

Call Now Button 606 628 628