Strona główna SXO Audyt UX – co to jest i kiedy go wykonać?

Audyt UX – co to jest i kiedy go wykonać?

Autor InClick

Audyt UX to proces analizy interakcji użytkowników z produktem lub usługą w celu zidentyfikowania obszarów wymagających ulepszeń. Dzięki niemu można poprawić doświadczenie użytkownika, zwiększyć ich zaangażowanie i przekonać ich do dalszego korzystania z produktu lub usługi. Audyt UX umożliwia także lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, co może przyczynić się do wzrostu ich lojalności i zwiększenia sprzedaży.

Audyt ekspercki UX – czym jest?

Audyt ekspercki UX to proces przeprowadzania szczegółowej analizy produktu lub usługi cyfrowej pod kątem użyteczności, emocji oraz wrażeń zmysłowych, które użytkownik może doświadczyć podczas korzystania z produktu. Metody analizy polegają na wzięciu pod lupę kilku aspektów, takich jak łatwość korzystania z produktu, szybkość wykonywania zadań, napotykane trudności oraz odczucia i emocje, jakie towarzyszą użytkownikom podczas korzystania z produktu. W przypadku oceny wrażeń zmysłowych, szczególną uwagę należy zwrócić na interfejs fizyczny urządzenia, np. kiosk do składania zamówień. Analiza UX produktu lub usługi cyfrowej pozwala na identyfikację problemów i obszarów wymagających ulepszeń, co może wpłynąć na poprawę doświadczenia użytkownika oraz zwiększenie lojalności i zaangażowania klientów.

W audycie eksperckim UX, analizuje się wiele aspektów produktu lub usługi cyfrowej, a niektóre z nich to:

 1. Użyteczność produktu – łatwość i szybkość korzystania z produktu, napotykane trudności oraz sposób wykonywania zadań.
 2. Emocje użytkowników – odczucia, jakie towarzyszą użytkownikom podczas korzystania z produktu, czyli między innymi frustracja, zadowolenie, czy też niepewność.
 3. Wrażenia zmysłowe – interfejs fizyczny produktu lub usługi cyfrowej, czyli np. wygląd, kolorystyka, forma i kształt, wrażenie dotykowe, dźwięki.
 4. Jakość treści – ocena treści prezentowanych w produkcie lub usłudze cyfrowej, tzn. ich zrozumiałość, precyzja, forma i przydatność.
 5. Personalizacja – ocena poziomu personalizacji, jaki oferuje produkt lub usługa, czyli np. dostosowanie treści do preferencji użytkowników.
 6. Bezpieczeństwo – ocena bezpieczeństwa danych użytkowników, np. poprzez zastosowanie szyfrowania danych, weryfikację tożsamości użytkowników.
 7. Dostępność – ocena dostępności produktu lub usługi dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. w zakresie dostępności dla osób niewidomych.
 8. Innowacyjność – ocena poziomu innowacyjności produktu lub usługi, czyli np. oryginalność, kreatywność, stosowanie najnowszych rozwiązań.
 9. Zgodność z trendami UX – ocena, na ile produkt lub usługa odpowiada trendom w UX, np. minimalistycznym, responsywnym designem, uwzględnieniem potrzeb użytkowników.
 10. Konkurencyjność – ocena, na ile produkt lub usługa wyróżnia się na tle konkurencji, jakie ma atuty, które przyciągają użytkowników.

W trakcie audytu eksperckiego UX dokonuje się także analizy kontekstu, w jakim użytkownicy korzystają z produktu lub usługi cyfrowej. W tym celu można zbadać m.in.:

 1. Kontekst biznesowy – analiza celów biznesowych, jakie ma spełnić produkt lub usługa cyfrowa, oraz sposobu w jaki został zaprojektowany w kontekście biznesowym.
 2. Konkurencja – analiza konkurencyjnych produktów lub usług, ich mocnych i słabych stron, a także sposobu w jaki konkurują one na rynku.
 3. Grupy docelowe – identyfikacja i charakteryzacja grup docelowych, dla których produkt lub usługa cyfrowa jest przeznaczona.
 4. Scenariusze użytkowania – analiza przypadków użycia produktu lub usługi, a także typowych scenariuszy użytkowania.
 5. Ścieżki użytkowania – analiza różnych sposobów, w jakie użytkownicy korzystają z produktu lub usługi, oraz poszczególnych kroków, jakie wykonują.
 6. Platformy i urządzenia – analiza różnych platform i urządzeń, na których użytkownicy korzystają z produktu lub usługi, oraz sposobu w jaki mogą wpłynąć one na UX.
 7. Kontekst kulturowy – analiza różnic kulturowych, jakie mogą wpłynąć na UX, np. preferencje w kolorystyce, język, formy graficzne.

Wszystkie te elementy pozwalają na kompleksową ocenę UX produktu lub usługi cyfrowej i zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy. Audyt ekspercki UX jest ważnym narzędziem, które pomaga w poprawie doświadczenia użytkownika, co może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania klientów i poprawy wyników biznesowych.

Kiedy warto wykonać audyt ux?

Warto wykonać audyt UX w wielu różnych sytuacjach, oto kilka przykładów:

 1. Gdy chcesz zweryfikować UX swojego produktu – audyt ekspercki UX pozwoli Ci na ocenę jakości UX Twojego produktu. Będziesz mógł dowiedzieć się, gdzie użytkownicy napotykają problemy, co działa dobrze, a co wymaga poprawy.

Przykład: Właściciel sklepu internetowego zauważył, że ilość zakupów w jego sklepie spadła. Postanowił więc zamówić audyt ekspercki UX swojej strony, aby dowiedzieć się, dlaczego klienci rezygnują z zakupów i jak można poprawić UX strony.

Zalety:

 • Pozwala na szybką ocenę jakości UX
 • Umożliwia szybką identyfikację problemów i ich rozwiązanie
 • Można wykonać go w krótkim czasie

Wady:

 • Może dać jedynie ogólny obraz UX, a nie być szczegółowym analizą poszczególnych elementów
 • Nie pozwala na uzyskanie opinii użytkowników
 1. Gdy poszukujesz przestrzeni do poprawy – audyt ekspercki UX pozwala na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy. Dzięki temu będziesz mógł skupić swoje działania na tych elementach, które mają największy wpływ na UX Twojego produktu.

Przykład: Właściciel serwisu informacyjnego chce poprawić UX swojej strony, ponieważ zauważył, że wielu użytkowników rezygnuje z przeglądania strony po kilku sekundach. Zamawia audyt ekspercki UX, aby zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy.

Zalety:

 • Pozwala na dokładne zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy
 • Może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania klientów i poprawy wyników biznesowych

Wady:

 • Nie pozwala na uzyskanie opinii użytkowników
 • Może być kosztowny i czasochłonny
 1. Gdy planujesz przeprowadzić badania UX:

Badania UX są kluczowe dla tworzenia produktów i usług, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów. Przed przeprowadzeniem badań warto wykonać audyt UX, aby zidentyfikować problemy i określić obszary, które wymagają szczególnego uwzględnienia w badaniach. Przykłady:

 • Firma planuje przeprowadzić badania użyteczności swojej nowej aplikacji mobilnej. Przed przystąpieniem do badań wykonuje audyt UX, który ujawnia, że interfejs użytkownika jest zbyt skomplikowany i może wpłynąć na wyniki badań. Po wprowadzeniu zmian, badania UX są bardziej efektywne i precyzyjne.
 • Agencja reklamowa przeprowadza badania UX w imieniu swojego klienta, który chce wprowadzić nową usługę na rynek. Przed przystąpieniem do badań wykonuje audyt UX, który pomaga zidentyfikować problemy związane z użytecznością i interfejsem użytkownika, które muszą zostać rozwiązane przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Zalety:

 • Audyt UX pomaga zidentyfikować problemy związane z użytecznością i interfejsem użytkownika, co prowadzi do poprawy jakości produktu lub usługi.
 • Przeprowadzenie audytu UX może pomóc w oszczędności czasu i pieniędzy poprzez zidentyfikowanie problemów przed wprowadzeniem produktu na rynek.
 • Audyt UX umożliwia tworzenie produktów i usług, które spełniają potrzeby i oczekiwania klientów.

Wady:

 • Przeprowadzenie audytu UX może wymagać znacznych nakładów czasu i kosztów.
 • Niektóre problemy związane z UX mogą być trudne do zidentyfikowania i wymagać bardziej szczegółowych badań.

Ile czasu trwa audyt ux?

Czas trwania audytu UX zależy od wielu czynników, takich jak wielkość projektu, zakres analizowanych funkcjonalności, poziom skomplikowania interfejsu użytkownika oraz dostępność dokumentacji projektowej. Audyt UX może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Krótszy audyt UX obejmuje zazwyczaj analizę użyteczności, nawigacji i funkcjonalności. Bardziej szczegółowe analizy, takie jak badania użytkowników, wymagają więcej czasu i zasobów.

Ważne jest, aby audyt UX był przeprowadzony dokładnie, a czas trwania był dostosowany do wymagań projektu. Dłuższy audyt UX może zapewnić bardziej szczegółowe i precyzyjne wnioski, ale również wymagać większego nakładu pracy i czasu.

Przykładowo: audyt bloga oraz kilku podstron usługowych twa 2-3 tygodnie, natomiast audyt samego sklepu internetowego może trwać do 12 tygodni.

Narzędzia wykorzystywane do audytu ux

Jednym z narzędzi wykorzystywanych w audycie UX jest Hotjar. Hotjar to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej. Oferuje ono funkcje takie jak nagrywanie ruchu myszy i kliknięć, mapa ciepła, badania ankietowe oraz analizy treści.

Inne narzędzia podobne do Hotjar to m.in.:

 • Crazy Egg: Oferuje podobne funkcje jak Hotjar, w tym mapy ciepła i nagrywanie ruchu myszy. Jego cena zaczyna się od 24 USD/miesiąc.
 • FullStory: Poza funkcjami oferowanymi przez Hotjar, FullStory pozwala na analizę wyjątków i błędów na stronie. Jego cena zaczyna się od 199 USD/miesiąc.
 • Mouseflow: Oferuje mapy ciepła, nagrywanie ruchu myszy, wersję na żywo, a także filtrowanie wizyt i segmentowanie użytkowników. Jego cena zaczyna się od 29 USD/miesiąc.
 • ClickTale: Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak analiza tzw. „mikromomenty”, czyli szczegółowe badanie zachowań użytkowników w różnych etapach procesu zakupowego. Jego cena zaczyna się od 99 USD/miesiąc.

Ceny tych narzędzi zależą od wielu czynników, takich jak liczba odsłon strony internetowej, liczba użytkowników, zakres funkcji, a także liczba dostępnych wersji językowych. Warto wziąć pod uwagę potrzeby projektu i budżet, który można przeznaczyć na narzędzia do audytu UX.

Jak przebiega audyt UX?

Przebieg audytu UX może nieco się różnić w zależności od konkretnej metodyki, jednakże poniżej przedstawiam ogólny zarys kroków i czynności wykonywanych podczas audytu UX:

 1. Zebranie informacji: Pierwszym krokiem jest zebranie informacji o produkcie lub usłudze cyfrowej, której UX będzie poddawany analizie. Należy zebrać jak najwięcej informacji na temat projektu, w tym dokumentacji projektowej, badań rynkowych, konkurencji, targetu i celów biznesowych.
 2. Definiowanie celów: W oparciu o zebrane informacje należy zdefiniować cele audytu UX, które pomogą określić zakres i priorytety badania.
 3. Analiza użytkownika: Następnie analizuje się użytkowników, dla których przeznaczony jest produkt lub usługa. W tym kroku wykorzystuje się techniki takie jak badania rynkowe, persona, journey map, które pozwolą na zrozumienie ich potrzeb, celów i zachowań.
 4. Ocena użyteczności: W tym etapie ocenia się użyteczność produktu lub usługi. Analizuje się, czy interfejs jest łatwy w obsłudze, czy umożliwia efektywne wykonywanie zadań, czy poziom trudności jest odpowiedni dla użytkowników.
 5. Ocena doświadczeń emocjonalnych: Następnie ocenia się doświadczenia emocjonalne użytkowników podczas korzystania z produktu lub usługi. Analizuje się, jakie emocje towarzyszą użytkownikom podczas wykonywania zadań i które elementy interfejsu wywołują negatywne odczucia.
 6. Analiza wrażeń zmysłowych: W tym kroku analizuje się wrażenia zmysłowe użytkowników, takie jak estetyka, kolor, kształt i faktura. Zwraca się uwagę na aspekty interfejsu, które wpływają na postrzeganie jakości produktu lub usługi.
 7. Opracowanie raportu: Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz opracowuje się raport, który zawiera wnioski i zalecenia dotyczące poprawy UX produktu lub usługi. W raporcie przedstawia się również listę priorytetów i konkretnych działań, które należy podjąć, aby poprawić UX.
 8. Prezentacja wyników: Ostatnim krokiem jest prezentacja wyników audytu UX, które powinny być omówione z zespołem projektowym i/lub decyzyjnym. Prezentacja może obejmować prezentację raportu, prezentację wykresów i grafik, a także omówienie szczegółów w wyniku sesji Q&A.

Audyt UX jest procesem kompleksowym, który umożliwia dokładne zbadanie jakości UX danego produktu lub usługi cyfrowej. Składa się z kilku etapów i wymaga wykorzystania różnych metod badawczych i narzędzi analitycznych. Dzięki audytowi UX można poznać silne strony produktu lub usługi cyfrowej, a także zidentyfikować obszary do poprawy, co pozwoli na usprawnienie interakcji użytkownika z produktem i poprawę jego ogólnej jakości.dczas każdego kroku audytu UX pamiętać

Audyt UX – co zyskujesz?

Za pomocą audytu UX można uzyskać szereg korzyści, takich jak:

 1. Poznanie potrzeb użytkowników i ich oczekiwań względem produktu lub usługi cyfrowej.
 2. Identyfikacja problemów i błędów w interakcji użytkowników z produktem.
 3. Określenie silnych i słabych stron produktu lub usługi cyfrowej.
 4. Poprawa konwersji i przyspieszenie procesu dokonywania zakupów.
 5. Zwiększenie satysfakcji użytkowników i poprawa ich doświadczenia związanych z korzystaniem z produktu lub usługi cyfrowej.
 6. Optymalizacja interfejsu użytkownika i uproszczenie procesów obsługi.
 7. Poprawa wizerunku marki i zwiększenie zaufania użytkowników do produktu lub usługi cyfrowej.

Dzięki audytowi UX można więc znacznie poprawić jakość produktu lub usługi cyfrowej, co ma wpływ na zadowolenie użytkowników oraz zyski firmy.

Skomentuj

Inne ciekawe tematy

606 628 628