Strona główna SEM Wyrażenia regularne w Google Analytics

Wyrażenia regularne w Google Analytics

Autor InClick

Prowadząc analitykę strony www przez Google Analytics prędzej czy później spotkasz się z pojęciem wyrażeń regularnych. Na pewno też od razu znajdziesz informacje, że są one przydatnym narzędziem, które znacznie ułatwi prace nad analizą ruchu na stronie firmowej czy w określaniu celów witryny. Wiele osób jednak widząc zapisy wyrażeń regularnych, rezygnuje z ich używania. Jednoznacznie kojarzą się one z językiem programowania, który uważany jest za trudny i nieprzystępny dla zwykłego zjadacza chleba. Czy faktycznie warto tak reagować na wyrażenia regularne?

Czym są wyrażenia regularne?

Mianem wyrażeń regularnych (z angielskiego regular expressions, regex) określa się język, pozwalający za pomocą odpowiednich operatorów, dopasować dowolny ciąg znaków, spełniających określone założenia. Mówiąc prościej, definicja wyrażeń regularnych określa je jako szereg znaków, które przy odpowiednim użyciu wyrażają intencje użytkownika podczas pracy na danych.

Najczęściej wyrażenia wykorzystuje się w Google Analytics. Można je zastosować jako filtry, segmenty zaawansowane, konfiguracje celów. Ich zadaniem jest wyszczególnić zakres danych. Topowym przykładem zastosowania wyrażeń regularnych w GA jest zastosowanie ich, aby wykluczyć popularny na wielu stronach ruch spamerski lub blokowanie zaliczania ruchu z danych adresów IP (np. adresu firmowego, co pozwala wykluczyć ruch z kont firmowych z tego ogólnego). Jak więc widać, wyrażenia regularne w Google Analytics dają ogromną elastyczność i możliwość wielorakiego zastosowania, dlatego warto je poznać.

Znaki w wyrażeniach regularnych Google Analytics

Jak wspomina definicja, wyrażenia regularne zapisuje się za pomocą znaków. Aby móc je skutecznie wykorzystać, trzeba poznać swoisty „alfabet” wyrażeń. Na początek rekomenduje zapoznać się z podstawowymi znacznikami i ich znaczeniem. Najczęściej wykorzystywane składnie wyrażeń regularnych w Google Analytics składają się ze znaku:

 • Kropka (.) – powoduje ona dopasowanie każdego ciągu znaków do wyrażenia przed i po kropce; kropka zastępuje jeden dowolny znak w wyrażeniu lub większą liczbę znaków, o ile kropek jest więcej; kropki można wstawiać w środku słowa, może ona zastąpić literę, cyfrę, znak specjalny
 • Nawias okrągły () – symbol ten oznacza, że wyrażenie ma dopasować zawartość znajdującą się w nawiasie do ciągu znajdującego się przed nim; nawias okrągły wykorzystywany jest m.in. przy wykluczeniu ruchu spamerskiego ze strony;
 • Plus (+) – oznacza on powtórzenie minimum raz poprzedniego znaku;
 • Pytajnik (?) – symbolizuje brak wystąpienia lub powtórzenia jednego poprzedzającego znaku;
 • Gwiazdka (*) – zastępuje się nią nieskończoną liczbę znaku, po którym następuje; gwiazdka najczęściej występuje w towarzystwie kropki, co ma pozwolić na osiągnięcie dowolnego ciągu znaków;
 • Nawias kwadratowy [] – jest on przeciwieństwem nawiasu okrągłego, czyli nie wskazuje na dopasowanie do wyrażania całej zawartości nawiasu, lecz tylko dopasowanie do jednego ze wskazanych w nawiasie kwadratowym znaków;
 • Minus (-) – nazywany też myślnikiem lub łącznikiem ma pomagać w tworzeniu zakresu wyrażeń regularnych; swoje zastosowanie znajduje głównie jako połączenie z nawiasem kwadratowym,
 • Kreska (|) – to symbol lub/oraz, w logice nazywana alternatywą; ten znak pozwala na dopasowanie wartości, które stoją po obydwóch jego stronach;
 • Daszek (^) – daszkiem nazywanym też ptaszkiem oznacza się dopasowanie do elementów występujących po nim; wyrażenie to stosuje się przede wszystkim przy segmentacji ruchu z konkretnych podstron na stronie internetowej; pozwala to m.in. wyodrębnić ruch z danych stron i podstron kategorii;
 • Dolar ($) – wskazuje on na poprzednie elementy; symbol to dopasowuje wszystkie wyrażenia, które kończą się na daną frazę,
 • Ukośnik tylny (/) – pozwala na przywrócenie standardowego znaczenia znaków wykorzystywanych w wyrażenia regularnych.

Poznając podstawowe wyrażenia regularne w GA, można zauważyć, że przypominają one te, które wykorzystywane są w kodach źródłowych stron internetowych. Drugim spostrzeżeniem będzie to, że w pierwszej frazie zaznajamiania się z nimi, postrzega się je jako trudne i skomplikowane. W rzeczywistości okazuje się jednak, że wyrażenia regularne znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę. Co więcej, eliminują one również ryzyko popełnienia błędu. To jest wysokie, jeśli pracuje się na ciągach liczb i cyfr.

Jak testować wyrażenia regularne i po co to robić?

Początek przygody z wyrażeniami regularnymi może nie być łatwy. Choć nie uważa się je za szczególnie skomplikowane, to nadal są one jednak językiem programowania. To, dlatego przed zaimplementowaniem ich, trzeba pamiętać o testowaniu. Do testów wyrażeń regularnych można wykorzystać różne metody, najlepiej sięgać po te, które dla nas osobiście są najwygodniejsze dla laików, którzy jeszcze nie wiedzą, z czym to się je – polecam dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest zastosowanie filtrów w raportach treści. Jest to rozwiązanie dobre przede wszystkim, wtedy gdy ustala się cele związane z wykorzystywaniem wyrażeń regularnych (cele te to: czas spędzony w witrynie, docelowy adres URL, strony/odwiedziny).

Drugim rozwiązaniem jest serwis http://gskinner.com/RegExr/. Sprawdzą się one w przypadku testowania wyrażeń regularnych stworzonych na potrzeby filtrów oraz segmentów. Działanie tego narzędzia jest proste i intuicyjne, nie potrzeba więc o jego obsługi dużej wiedzy. W pierwszym kroku należy wpisać wyrażenie regularne, a następnie frazy, które chce się sprawdzić. Warto tu też zaznaczyć, że wyrażenia można przetestować w innych programach. Wśród tych godnych polecenia wymienić mogę Google Analytics RegEx Filter Tester (tester blogu Epikon) oraz Espresso (darmowe narzędzie).

Jak tworzyć wyrażenia regularne?

Poradnik o tym, jak tworzyć wyrażenia regularne dostępny jest w suporcie Google. Radzi on, aby nadmiernie ich nie komplikować. Proste konstrukcje są łatwiejsze do interpretowania i modyfikowania. Zraza on również uwagę na ekspansywny charakter wyrażeń regularnych i zaleca ich ograniczenie, aby nie wskazywały on dopasowań określonych oraz wszystkich znaków przylegających do nich.

Jak wykorzystać wyrażenia regularne?

Znając już podstawowe wyrażenia regularne pora zastanowić się, gdzie można je wykorzystać w Google Analytics. Najczęściej sięga się po nie w:

 • filtrach stosowanych w raportach i w ramach profilu -ich zdaniem jest wykluczyć niepożądanych odwiedzających np. tych znajdujących się poza lokalizacją sklepu stacjonarnego czy mieszkających za daleko, aby skorzystać z lokalnego salonu fryzjerskiego; filtry pozwalają ograniczyć ruch na witrynie tylko do tego wartościowego, a przez to pozyskać dane analityczne, które okażą się przydatne na szukanie rozwiązań optymalizacyjnych;
 • konfiguracji celów, czyli nadrzędnych elementów każdej strategii analityki internetowej; wyrażenia regularne dopasowuje się do adresu URL, a także dla konfiguracji ścieżki celu.

Wyrażenia regularne można też zastosować w segmentach zaawansowanych. Co więcej, są one w nich obowiązkowe.

W tych zakresach wyrażenia regularne dają bardzo duże możliwości, a przy tym zapewniają elastyczność. Pozwalają one nie tylko na zakładanie podstawowych, ale i zaawansowanych filtrów. Dzięki temu praca jest łatwiejsza i szybsza, a ryzyko błędu minimalne. 

1. Czym są wyrażenia regularne?

Wyrażenia regularne to inaczej język, który przy pomocy odpowiednich operatorów jest w stanie dopasować dowolny ciąg znaków. Spełniają one określone założenia.

2. Gdzie wykorzystuje się wyrażenia regularne?

Przede wszystkim w Google Analytics. Mają mnóstwo zastosowań, a ich zadaniem jest między innymi wyszczególnienie zakresu danych.

3. Jak testować wyrażenia regularne?

Dla początkujących istnieją dwa łatwe sposoby. Pierwszym z nich jest zastosowanie filtrów w raportach treści, drugim poświęcony temu zagadnieniu serwis GSkinner.

4. Jak tworzyć wyrażenia regularne?

Poradnik na ten temat znajdziesz w suporcie Google. Według niego nie powinno się przesadnie komplikować wyrażeń i zwrócić uwagę na to, aby używać ich przesadnie dużo.

Skomentuj

Inne ciekawe tematy

606 628 628