Strona główna e-commerce Rozliczenia w e-commerce – najważniejsze informacje

Rozliczenia w e-commerce – najważniejsze informacje

Autor InClick

Rozliczenia w e-commerce to proces, który często jest pomijany, ale to jeden z najważniejszych aspektów sprzedaży online. Kiedy dwie strony zgadzają się na prowadzenie ze sobą interesów, musi istnieć sposób na wymianę pieniędzy i towarów. To właśnie tutaj pojawiają się rozliczenia.

Jak każda firma, przedsiębiorca internetowy musi płacić podatki. W związku z tym, po podjęciu decyzji o wyborze formy prawnej działalności, musisz wybrać najkorzystniejszą dla firmy strukturę podatkową: sposób obliczania podatku dochodowego. Masz kilka alternatyw, jeśli prowadzisz sklep internetowy; należą do nich: opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie liniowe oraz zryczałtowany podatek dochodowy.

Należy pamiętać, że nigdy nie należy rozpoczynać działalności online bez dokładnego zrozumienia konsekwencji podatkowych. Rozliczenia w e-commerce są skomplikowane i trzeba być na nie przygotowanym. Najlepszym sposobem na to jest konsultacja z wykwalifikowanym księgowym lub prawnikiem podatkowym. Będą oni w stanie doradzić Ci o najkorzystniejszym sposobie rozliczania się w e-commerce.

Podatek na zasadach ogólnych

Jest najczęstszym sposobem obliczania podatku dochodowego. Jeśli prowadzisz małą firmę, prawdopodobnie będziesz chciał skorzystać z tej metody, ponieważ łatwiej jest śledzić swoje wydatki. Będziesz mógł również odliczyć niektóre wydatki biznesowe, takie jak przestrzeń biurowa i sprzęt.

Podatek ten jest ustalonym procentem od dochodu firmy, co sprawia, że jest łatwy do zrozumienia dla przedsiębiorców. Dochód firmy to przychód, który generujesz ze sprzedaży swoich produktów lub usług, minus wszelkie zwroty, refundacje lub koszty uzyskania produktów.

Księgę przychodów i rozchodów prowadzą zazwyczaj firmy, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Zeznanie roczne składa się w urzędzie skarbowym na koniec roku podatkowego, na formularzu PIT-36.

Podatek liniowy

Sklep internetowy może być również opodatkowany na zasadzie podatku liniowego w wysokości 19%. Ta metoda jest najczęściej stosowana przez większe firmy, ponieważ zapewnia więcej ulg podatkowych.

Wysokość podatku jest obliczana od dochodu firmy. Logika wskazywałaby, że ten rodzaj opodatkowania jest korzystny dla firm, które osiągają dochód powyżej 85 528 zł i mieszczą się w progu 32%, jednak nie zawsze jest to takie oczywiste, ponieważ wybór podatku liniowego oznacza utratę możliwości odliczenia wielu ulg obecnych w zasadach ogólnych.

Przed wyborem tego przedziału podatkowego przedsiębiorcy powinni dokładnie przeliczyć, jak bardzo będzie on dla nich korzystny.

W tym progu podatkowym prowadzona jest również księga przychodów i kosztów firmy. Zeznanie roczne na formularzu PIT-36L składa się w urzędzie skarbowym na koniec roku podatkowego.

Zryczałtowany podatek dochodowy

W przypadku tej formy opodatkowania podstawy do naliczania podatków nie stanowi dochód, jak w wyżej wymienionych wypadkach, tylko przychód. To najkorzystniejszy podatek dochodowy dla sklepu internetowego, ponieważ pozwala przedsiębiorcom płacić niższy procent od przychodu.

Zryczałtowany podatek dochodowy oblicza się na podstawie przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o ewentualne zwroty lub refundacje produktów. Przedsiębiorca może również odliczyć niektóre wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak powierzchnia biurowa i wyposażenie.

W tej formie opodatkowania nie prowadzi się księgi przychodów i rozchodów, tylko uproszczoną ewidencję przychodów. Zeznanie roczne na formularzu PIT-28 składa się w urzędzie skarbowym na koniec roku podatkowego.

Stanie się ryczałtowcem wcale nie jest łatwe. Aby móc zastosować uproszczoną metodę opodatkowania, sklep internetowy musi spełnić kilka warunków. Najważniejsze to:

  • podatnik nie powinien w poprzednim roku podatkowym przekroczyć 250 000 euro wysokości przychodów
  • podatnik nie powinien korzystać wcześniej z karty podatkowej

Karta podatkowa

Jest to najprostszy sposób rozliczania się z podatków, ponieważ nie trzeba prowadzić skrupulatnych rejestrów ani składać żadnych deklaracji. Nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych ani księgi przychodów i rozchodów. Wysokość podatku należnego w każdym roku jest ustalana przez lokalny urząd i zależy od różnych rzeczy, jak na przykład informacji ile osób mieszka w okolicy, w której zarejestrowana jest Twoja firma, czy ilu masz pracowników.

Z tego sposobu płacenia podatku mogą skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub działające w formie spółki cywilnej. Istnieje szereg kryteriów formalnych, które musi spełnić przedsiębiorca, który wybrał ten sposób opodatkowania. Z tego typu rozliczenia podatku od e-commerce mogą skorzystać firmy usługowe i produkcyjno-usługowe.

Karta podatkowa wydawana jest przez lokalny urząd i jest ważna przez rok. Musi być odnawiana co roku.

Fakturowanie

Fakturowanie to proces wystawiania faktury klientowi za dostarczony towar lub usługę. Prawo wymaga, aby każdy przedsiębiorca, który sprzedaje produkty lub usługi, wystawił fakturę.

Faktura musi zawierać:

– nazwę i adres sprzedawcy,

– nazwę i adres nabywcy,

– opis produktu lub usługa sprzedana,

– datę sprzedaży,

– numer faktury,

– wartość produktu lub usługi w złotych.

Prawo wymaga również, aby każda faktura zawierała unikalny identyfikator – jest to najczęściej numer identyfikacji podatkowej (NIP). Celem tego wymogu jest zapewnienie możliwości identyfikacji i odpowiedniego opodatkowania przedsiębiorców.

Warto zaznaczyć, że zasady wystawiania faktur różnią się w zależności od kraju, w którym dokonano sprzedaży. Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi klientom w innych krajach, powinieneś zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Sposób opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz kraju, w którym dokonywana jest sprzedaż. Ważne jest, aby wybrać właściwą metodę opodatkowania, ponieważ może ona mieć znaczący wpływ na wysokość podatku, który trzeba zapłacić.

Najważniejsze jest prowadzenie dokładnej dokumentacji i złożenie prawidłowego zeznania podatkowego. Jeśli nie jesteś pewien, która metoda opodatkowania jest właściwa dla Twojej firmy, powinieneś zasięgnąć profesjonalnej porady. Rozliczanie podatków może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem, ale ważne jest, aby zrobić to dobrze, aby uniknąć wszelkich kar.

Skomentuj

Inne ciekawe tematy

606 628 628